Vrijwilligersavond Martinushuus

Gisterenavond 24 oktober hebben we een vrijwilligersavond gehouden in zaal Herfkens. Ondanks een paar afmeldingen, hadden we een mooie opkomst van ongeveer 25 bewoners die zich eerder hebben opgegeven bij de enquête voor het dorpshuis voor vrijwilligerswerk in het toekomstige Martinushuus. Het werd een prachtige, constructieve avond.

De bedoeling van deze avond was om vast te stellen welke activiteiten er gewenst zijn in het dorp, of er voldoende mensen zijn die bereid zijn deze activiteiten te organiseren en welke voorzieningen er nodig zijn om het allemaal mogelijk te maken.

De avond werd geleid door een aantal medewerkers van Spectrum, een organisatie die zich bezighoudt met het verbeteren van de leefbaarheid in dorpen en die ons begeleidt bij het oprichten van het Martinushuus.

Er waren zes tafels geplaatst met op ieder tafel een onderwerp met mogelijke activiteiten. De onderwerpen waren Ontdekken, Ontmoeten, Ondernemen, Ontspannen, Zorg en Overige activiteiten. Onder leiding van een van de leden van het bestuur (in oprichting) ging elke tafel aan de slag om vast te stellen welke activiteiten als belangrijkste worden gezien en ook daadwerkelijk op korte termijn gerealiseerd kunnen worden.

Wat was de uitkomst? Het meest opvallende was dat meerdere tafels veel belang hechtten aan een huiskamer als ontmoetingsplek voor bewoners. Daaromheen kunnen verschillende activiteiten worden georganiseerd, zoals een kookcursus, koken voor en met elkaar, spelletjes zoals koersbal, sjoelen of kaarten organisren, gezellig met een door de horeca verzorgde lunch tussendoor. Daar past mooi een repaircafé bij en een winkel met streekproducten en groenten uit de aan te leggen moestuin. Het mooie is dat er ook al vrijwilligers zijn die de organisatie hiervan op zich willen nemen!

Het dorpshuis is ook geschikt om beurzen en markten te organiseren. We hebben natuurlijk al een en ander op dat gebied, maar ook een streekproductenmarkt of een zzp-beurs (lokaal talent) zou interessant zijn en ook mensen van buitenaf kunnen trekken.

Een andere activiteit die men voor het dorpshuis bedacht is een museale functie. Dan gaat het niet om een statisch museum maar om een plek met exposities, met een werkplaats waar bewoners zelf aan de slag kunnen, om workshops te organiseren, maar ook een plek voor muziek, dans en theater. Bezoekers van buiten Baak zouden hierdoor ook aangetrokken kunnen worden. Uiteraard moeten de bestaande activiteiten zoals concerten en muziekuitvoeringen behouden blijven en uitgebreid worden. Ook hier zijn al vrijwilligers voor warmgelopen.

Op het gebied van sporten werden leuke ideeën voorgesteld. Met name in de vorm van buitenactiviteiten zoals een trimloop (eventueel in samenwerking met andere dorpen), wandeltochten, een activiteit rondom de te plaatsen toestellen in het Hertenbosch, een vervolg geven aan de Wakkaloop, een petanquetoernooi organiseren enz..

De kerk zou ook uitermate geschikt zijn voor uitvaartdiensten in het voorste gedeelte, met een koffietafel in het achterste deel. Ook voor crematies zou dit een optie kunnen zijn, waarbij de overledene al dan niet onder begeleiding van de nabestaanden naar een crematorium wordt gebracht. Men gaat aan de slag om deze mogelijkheid te onderzoeken.

Vanuit de groep die zich met zorg bezighield kwam het voorstel om te proberen te regelen dat een huisarts en een fysiotherapeut een dagdeel per week spreekuur komen houden in Baak. Ook een prikpost zou een oplossing voor mensen die zich moeilijk verplaatsen. Hier werd ook het idee geopperd van een klussendienst voor kleine reparaties en klusjes in en rondom het huis.

Aansluitend op dit idee werd ook voorgesteld om zelf aan de slag te gaan om de benodigde aanpassingen te maken in de kerk met behulp van vrijwilligers. Er zijn genoeg bewoners met de gewenste vaardigheden in het dorp. Het gaat om de aanleg van toiletten, een keuken, verwarming, goede verlichting, scheidingswanden en dergelijke.

Zoals u ziet is er niet stilgezeten deze avond. Er zijn goeie ideeën voorgesteld en ook de mensen die ze willen gaan organiseren of die men daar nog warm voor moet maken zijn genoemd. De eerste activiteit kunt u al bijna in de agenda noteren: begin 2018 zal er een filmavond gehouden worden. Nadere informatie volgt.

We willen nogmaals alle bewoners die gisteren enthousiast mee hebben gedaan van harte bedanken en kijken uit naar de toekomst.