Vervolg vrijwilligersavond Martinushuus

Op 24 oktober hebben een grote groep inwoners met elkaar activiteiten bedacht om te organiseren in en rondom de St. Martinuskerk in Baak. Daarnaast zijn keuzes gemaakt welke ideeën haalbaar zijn om een dorpshuisfunctie in de kerk te kunnen realiseren. Graag wil Baaks Belang aan deze zinvolle avond een vervolg geven. De dorpsbelangenorganisatie en de werkgroep Martinushuus nodigen u uit om de volgende stap te zetten en wel op dinsdagavond 12 december van 20.00 tot 22.00 uur in zaal Herfkens in Baak.

Samen met u kijken we verder hoe we de ideeën kunnen concretiseren. Hoe kunnen we het organiseren dat de ene activiteit de andere versterkt? Kunnen we het slim regelen, zodat iedereen voldoende ruimte heeft? Met welke activiteit zouden we al kunnen starten en wie wil zich daarvoor inzetten?

Ook als u de vorige bijeenkomst verhinderd was, nodigen wij u van harte uit. Vele handen maken licht werk! De bijeenkomst zal weer worden geleid door medewerkers van de Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen. We zien u graag op dinsdagavond 12 december in Zaal Herfkens.