Verslag Algemene Ledenvergadering met update dorpshuis

Op vrijdag 1 juni heeft in het Martinushuus de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Baaks Belang plaatsgevonden. Deze avond werd gecombineerd met een informatiebijeenkomstĀ over de laatste ontwikkelingen rondom het dorpshuis.

Een verslag kunt u via onderstaande link lezen.

Notulen ALV 1 juni 2018