Update woningbouw Baak 16-01-2022

In overleg met de heer E. Helmich, kunnen we delen dat er plannen zijn voor woningbouw op het voormalige “Hubers terrein”.  Het overleg met de gemeente heeft ertoe geleid dat de heer Helmich een bureau de opdracht heeft gegeven om een plan op te stellen waarna er een bestemmingsplanwijziging kan plaatsvinden. De verwachting is dat dit medio 2022 verwezenlijkt kan worden. Daarna kunnen er concrete plannen gemaakt worden.

Details over die plannen zijn er nog niet. Wat we wel weten is dat in overleg met de gemeente het met name ook over de geprioriteerde doelgroepen zal gaan, te weten starters en senioren. Al met al goede ontwikkelingen en mooi dat er vervolgstappen worden genomen.

Alhoewel Baaks Belang formeel geen partij is in deze kwestie, zullen we uiteraard het onderwerp blijven monitoren en jullie blijven informeren over de volgende stappen.