Update woningbouw Baak 10-05-2022

Op de Algemene Leden Vergadering van Baaks Belang van 19 april 2022 hebben, op uitnodiging van Baaks Belang,  mevr. B. Arends namens de gemeente en dhr. A. Walvoort namens de ontwikkelaars een presentatie gegeven over de optie woningbouw op het voormalige “Hubers terrein” in Baak.  

Mevr. Arends heeft, ondersteund door een PowerPoint presentatie, uitleg gegeven over het gemeentelijk beleid. Samengevat komt het erop neer dat woningbouw op het voormalige Hubers terrein weer tot de mogelijkheden behoort. De gemeente is hierover in gesprek met de eigenaar van de grond en ontwikkelaars om te kijken of aldaar een project te realiseren valt. 

Dhr. Walvoort heeft, ondersteund door een PowerPointpresentatie, uitleg gegeven over de locatie en de mogelijkheden die er zijn. Belangrijk in deze is dat het op dit moment pas een houtskoolschets is. Het aantal en type woningen dat er mogelijk gebouwd zou kunnen worden staat nog open. In de presentatie zijn een aantal woningen van verschillende types opgenomen. Op basis van interesse/aanvragen en de uitgangspunten van de gemeente kan het plan ontwikkeld worden naar de volgende fase.

In overleg met de gemeente en de ontwikkelaars hebben wij de PowerPointpresentaties beschikbaar gekregen om op onze website te plaatsen en daarmee ook het dorp te informeren. Deze staan hieronder.

De presentaties geven informatie over waar de plannen te vinden zullen zijn, alsook over de procedures die gevolgd moeten gaan worden. Daarnaast is er ook een contactformulier van de ontwikkelaar Walvoort voor concrete aanvragen en of tips over de ontwikkeling van het plan.

De mensen die zich bij ons gemeld hadden als belangstellende voor een woning zijn door ons rechtstreeks geïnformeerd over de mogelijkheid dat de ontwikkelaar, als daar behoefte aan is, het contact overneemt. Nieuwe belangstellenden kunnen zich rechtstreeks, zonder tussenkomst van Baaks Belang, melden bij de ontwikkelaar.

Als Dorpsbelangenorganisatie zijn wij content dat het beleid van de gemeente is aangepast en dat er ook in Baak weer sprake kan zijn van woningbouw en zelfs van planontwikkeling.

Tip: We blijven het volgen maar hou als belangstellende of belanghebbende de sites van gemeente en/of ontwikkelaars ook in de gaten om up-to-date te blijven.

Contactgegevens:
Gemeente 0575750250
Walvoort Ontwikkelaars 0263515299 of info@walvoortontwikkelaars.nl