Uitslag enquête woningbehoefte Baak

Recentelijk is er i.s.m. MooiBaak een enquête gehouden naar de woningbehoefte in Baak. Het gaat om zowel de vraag naar huur- als koopwoningen.
Hieronder zijn de resultaten en conclusies te lezen. Baaks Belang zal deze aanbieden aan de gemeente en verder onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor de bouw van woningen in Baak.