Uitnodiging inschrijving vrijwilligersprijzen voor gemeenten

Geachte heer, mevrouw,

In 2012 of 2013 heeft u deelgenomen aan de Meer dan handen vrijwilligersprijzen in de categorie Gemeenten. Mogelijk was u zelfs genomineerd of won een prijs. In 2014 organiseren we deze prijzen weer. Ook als u in de voorgaande jaren niet in de prijzen viel, maakt u in 2014 kans. Ik nodig u dus van harte uit weer in te schrijven. Elk jaar ziet het deelnemersveld er weer anders uit en is het thema verschillend.

Gemeenten maken kans op een Meer dan handen vrijwilligersprijs als ze een omgeving creëren waarin vrijwilligerswerk en actief burgerschap kunnen bloeien op de verschillende beleidsterreinen waar ze verantwoordelijk voor zijn. Door bijvoorbeeld burgers te vertrouwen en zeggenschap te geven, belemmeringen in regelgeving te beperken, samen op te trekken, door het onderdeel te maken van beleid. Kortom, te bouwen op burgerkracht. Dan gaat het niet direct om financiering, maar juist om facilitering, soepele omgang met wet- en regelgeving, in co-creatie ontwikkelen van ideeën en daadwerkelijke samenwerking.

MOVISIE organiseert deze prijzen in opdracht van het ministerie van VWS. Naast de categorie gemeenten zijn er ook prijzen voor vrijwilligersprojecten en bedrijven.

De prijzen worden op 8 december uitgereikt door staatssecretaris van Rijn (VWS) en waarschijnlijk ook minister Plasterk (BZK). De juryvoorzitter is Annemarie Jorritsma. Inschrijven kan tot 1 oktober op www.vrijwilligersprijzen.nl en kost niet veel tijd.

Er zijn vier prijzen van ieder € 5.000 te winnen: twee voor projecten, twee voor goede ideeën. Daarmee kunt u uw project of idee een flinke impuls te geven.

Zie verder voor uitgebreide informatie over de prijzen www.vrijwilligersprijzen.nl. In de bijlage vindt u een leaflet over de prijzen. Wij hopen uw inschrijving tegemoet te zien! U heeft nog tot 1 oktober de tijd. Als u nog vragen heeft, kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met mij.

Met vriendelijke groet,

Nienke van Helden
Projectleider Meer dan handen vrijwilligersprijzen

MOVISIE, kennis en aanpak van sociale vraagstukken
Catharijnesingel 47 | 3511 GC Utrecht
Postbus 19129 | 3501 DC Utrecht
T 030 789 2197 (direct) | F 030 789 21 11