Stichting AED Bronckhorst?

Stichting AED Bronckhorst?

De gemeente Bronckhorst gaat de verzorging van AED project uit handen geven.

De gemeente wil een stichting vormen die de over te dragen taken rondom scholing en eigendom/onderhoud/vervanging van AED’s oppakt.

Voor het vormen van de stichting zijn in ieder geval 3 personen nodig, een voorzitter, een penningmeester en een secretaris.

De voorkeur gaat uit naar 4-5 bestuursleden. Er heeft zich op deze avond al 1 bestuurslid aangemeld.

Vorming nieuw bestuur

Hebt u belangstelling of weet u iemand uit uw netwerk die plaats wil nemen in het bestuur van de nieuw te vormen stichting, dan horen wij dit graag.

U kunt zich aanmelden via a.wisselink@Bronckhorst.nl of telefonisch via 0575 750250.