Stand van zaken Glasvezel Buitengebied

Zie hieronder het persbericht van de Provincie Gelderland hierover:

In de pers is veel aandacht voor internet in het buitengebied. Daarom een overzicht van de stand van zaken.

Het is nieuw dat gemeenten met de provincie zélf een glasvezelnetwerk aan leggen. Dus hebben we te maken met véél spelers. De gemeente heeft onlangs een brief gestuurd naar de inwoners van ons buitengebied over de aanleg van glasvezel. Op dit moment brengen we de ‘witte’ gebieden in kaart omdat alleen die mee doen. En hebben we overleg met providers over hun aanbod via het glasvezelnetwerk.

De provincie heeft contact met het ministerie van Economische Zaken en de Europese Unie (EU). Met de EU omdat zij regels stellen waar je als overheid aan moet voldoen om een glasvezelnetwerk aan te kunnen leggen. Met minister Kamp van Economische zaken gaat de provincie het gesprek aan over de snelheid van het internet. De minister vindt een snelheid van 30 Mb/s genoeg voor heel Nederland, terwijl we in de Achterhoek juist snel internet (via de glasvezel) aan willen leggen. Deze snelheid zorgt dat we de aansluiting in de Achterhoek niet gaan missen op allerlei nieuwe mogelijkheden. In huishoudens zijn kinderen tegelijk bezig met huiswerk maken via internet, gamen en films- en muziek downloaden. Daarvoor is 30 Mb/s echt te weinig. Ook voor bijvoorbeeld zorg op afstand is een grotere snelheid van het internet nodig.

Daarnaast kondigde een telecombedrijf aan dat zij haar telefoonnetwerk gaat aanpassen. Dat is voor dit bedrijf een goedkope manier om de concurrentie met glasvezel aan te gaan. Via de aanpassingen van de telefoonlijn kan daar internet door heen met een snelheid van 30 Mb/s. Het telecombedrijf geeft zélf aan dat deze snelheid via koper afneemt naarmate klanten verder weg wonen van de straatkast of wijkcentrale. En dat is juist in buitengebieden vaker het geval. In heel Nederland blijven volgens datzelfde telecombedrijf zo een miljoen adressen verstoken van snel internet. Dat zijn nu juist de witte gebieden waar wij ons op richten. Het aanbod van de telecompartij is daarom geen alternatief waar we in de buitengebieden van de Achterhoek baat bij hebben. We werken dan ook verder aan Glasvezel Achterhoek en starten dit jaar met de aanleg.