Snelle internetverbinding

Enquête over snelle internetverbindingen

Aan de leden van de DKK Gelderland,

Beste leden,

De Europese Commissie houdt een openbare raadpleging om meer inzicht te krijgen in de behoeften op het gebied van de snelheid en kwaliteit van internet na 2020. Zij kan dan beter bepalen welk beleid zij moet voeren ten aanzien van investeringen in de ontwikkeling van toekomstbestendige netwerken om ervoor te zorgen dat alle gebruikers – huishoudens, bedrijven en overheidsinstellingen – de vruchten van de digitale economie en samenleving kunnen plukken. Deze raadpleging is bestemd voor iedereen (burgers, bedrijven, ngo’s, overheidsinstanties, enz.) uit welke sector dan ook (landbouw, onderwijs, dienstverlening, industrie, ICT, enz.), die van een goede, snelle en betrouwbare toegang tot internet afhankelijk is.

Via onderstaande link komt u bij de vragenlijst in het Nederlands.

 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/1021c759-48a6-4662-9f83-1d51fc1833bc?surveylanguage=NL&serverEnv=

Wilt u de vragenlijst invullen en deze mail doorsturen naar zo veel mogelijk mensen in uw dorp.

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

Peter van Heek

Algemeen coördinator DKK Gelderland (Dorpshuizen & Kleine Kernen)

fusievereniging van FDG en VKK Gelderland