Nieuwsbrief de Baakse Bongerd

Met onderstaande nieuwsbrief willen we u op de hoogte brengen van de stand van zaken met betrekking tot de Baakse Bongerd op het voormalige schoolplein van de St. Martinusschool. We zijn ook op zoek naar vrijwilligers die een bijdrage aan de bongerd zouden willen leveren. Lees dus de nieuwsbrief!

Nieuwsbrief Baakse Bongerd 01022019