Nieuwsbrief Breedband

Met deze nieuwsmail houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen rond het breedbandproject voor de Achterhoek.

De start

Eind 2014 sluiten 10 gemeenten en de provincie een intentieverklaring om te komen tot een open glasvezelnetwerk in het buitengebied van de Achterhoek. Een publiek-private samenwerking via een eigen BV verzorgt de aanleg. Eind 2015 zou de schop de grond in kunnen. De werkelijkheid blijkt weerbarstiger. De eigen BV is door de Europese regelgeving rond marktwerking en staatssteun niet mogelijk. Gemeenten en provincie kiezen daarom vlak voor de zomer tot nieuw onderzoek door de projectgroep. Met vertraging als gevolg. Eén positief punt van alle inspanning: sinds het voorstel zijn alle telecompartijen in beweging gekomen.

 

Nieuw voorstel

De projectgroep breedband Achterhoek stelt nu voor (commerciële) bedrijven uit te nodigen om een voorstel in te dienen voor de aanleg van het netwerk in wit gebied.  De uitnodiging krijgt vorm in een zogeheten steunregeling. Daarin staan de eisen aan het netwerk en de voordelen voor de winnaar (met name goedkope leningen). Het beste voorstel wordt gekozen in wat genoemd wordt een concurrerende selectieprocedure.

Daarnaast stelt de projectgroep voor een BV op te richten die tot doel heeft breedband in de regio aan te leggen. Die kan meedingen aan de uitvraag. De BV staat los van de gemeenten en provincie. Ze biedt daarmee niet alle zekerheden van de BV die eind 2014 op het netvlies stond. Het nieuwe voorstel gaat uit van de Europese regels voor staatssteun (dat is de Algemene GroepsVrijstellingsVerordening). Bij de keuze ervan zijn de regelingen uit andere provincies als voorbeeld gebruikt.

 

Hoe gaat het verder?

Het voorstel van de projectgroep ligt er nu. Nu is het woord aan de bestuurders en de gemeenteraden.

Daarbij zijn er nog een aantal keuzes voor de bestuurders. Over de kostenverdeling onder de partijen (wie loopt welke risico’s), over het aantal percelen van de uitvraag (1 Achterhoek of 10 gemeenten?) en de score van de voorstellen (wat weegt het zwaarst in de beoordeling)? De wethouders praten eind november over het voorstel. De raadsleden worden begin december nader geïnformeerd. Het concrete voorstel komt waarschijnlijk in januari 2016 in de openbaarheid voor besluitvorming in gemeenteraden. Het voorstel van de projectgroep wordt op dat moment afgewogen tegen alle geluiden die de markt op dit moment houdt. Want hoe we het doen, doen we het, maar breedband voor de Achterhoek, dat komt er!

 

Tot zover. We houden elkaar op de hoogte!

 

 

Met vriendelijke groet,
Gert Jan Mugge cluster Wonen en werken