Persbericht: Algemene Ledenvergadering Baaks Belang op 22 mei

Op dinsdag 22 mei , om 20.00 uur, is er bij Herfkens een ALV van Baaks Belang. De vergadering staat deels in het teken van krimp en bezuinigingen en de gevolgen voor Baak. Na de pauze zal de wijkagent een toelichting geven op actuele zaken in Baak en is er de gelegenheid tot het stellen van vragen. De uiteindelijke agenda zullen wij u een dezer dagen presenteren.

Lees meer