Investeren in bomen

Beste bewoners,

Hieronder leest u een bericht van de gemeente.

Begin dit jaar is het nieuwe Bomenbeleidsplan voor onze gemeente vastgesteld. Wij werken nu aan de uitvoering van dit beleid. In grote lijnen komt dit neer op het versterken van de kwaliteit van het bomenbestand. De klankbordgroep heeft ons veel gebiedsinformatie aangereikt en dit voorjaar is een groep vrijwilligers op pad gegaan om markante bomen en boomstructuren te inventariseren.

Momenteel werken we een herstelplan uit om de aankomende 3 jaren een forse investering in onze bomen te doen. De Markante bomen hebben hierin een bijzondere positie. Graag willen wij gebruik maken van jullie gebiedskennis om boomlocaties aan te dragen waarin geïnvesteerd kan worden. Zelf hebben wij al een lijst opgesteld maar geven graag meer gewicht aan projecten waaraan vanuit de bewoners grote behoefte is.

Ik noem hierna een aantal voorbeelden waar binnen het herstelplan aan gewerkt kan worden:
– het verbeteren van de groeiplaats van markante bomen in de kernen; denk hierbij aan het verwijderen van verharding, het losmaken van een verdichte groeiplaats en het inplanten met stinzenbollen of de aanplant van bodembedekkers.
– het verbeteren van de groeiplaats van markante bomen in het buitengebied; denk hierbij aan het uitrasteren van de lokatie van de boom zodat vertrapping door vee, omploegen en gieren binnen de kroonprojectie wordt voorkomen. Indien mogelijk kan de gemeente hiervoor het betreffende stuk grond aankopen.
– specialistische snoei bij markante bomen.
– aanplant van jonge bomen op markante locaties.
– het versterken van Boomstructuren door aanplant nieuwe bomen of door verbeteren of verbreden van de berm.

Wilt u reageren? Graag horen we voor 25 juni van u zodat we dat door kunnen geven aan de gemeente.

Pleinmarkt

De pleinmarkt wordt dit jaar op zondag 7 mei georganiseerd aan de Pastoriestraat  in Baak, van 10.00 tot 15.00 uur. Wie zijn of haar servieskast wil aanvullen, wie leesvoer voor de vakantie zoekt, wie speelgoed voor de verjaardag van de (klein)kinderen wil kopen, wie net dat ene bloempotje nodig heeft, wie een paar lege plekken in de tuin heeft, wie alle legpuzzels al een keer gelegd heeft,  wie een leuke ketting zoekt voor een feestje, wie een Tupperwaredoosje nodig heeft, wie gek is op klein gereedschap… tja, voor wie niet!

Het laatste uur is ‘happy hour’. Dan kan bij veel kramen een tasje voor 2 euro gevuld worden met alles wat er dan nog ligt, een paar kramen uitgesloten. De opbrengst is bestemd voor het onderhoud en de inrichting van het Martinushuus.

De entree is 2 euro. Voor meer informatie kun je bellen met (0575) 44 15 54.

Nieuwe ontwikkelingen aanleg breedband

De gemeente Bronckhorst wil samen met Doetinchem, Lochem, Montferland, Oude-IJsselstreek, Doesburg en Zutphen een eigen ‘breedband-connectiviteit’ aanleggen. Het gaat om aanleg van een leeg buizenstelsel in het openbare gebied tot aan de erfgrens van een perceel.

Met de breedband-buis willen de gemeenten het grote struikelblok voor providers, namelijk de forse investering in graafwerkzaamheden, wegnemen (een aansluiting in het buitengebied kost driemaal zoveel als een aansluiting in de bebouwde kom). De buis is tegen vergoeding voor iedere provider toegankelijk. De provider is vervolgens verantwoordelijk voor de aanleg van de glasvezelkabel en de graafwerkzaamheden en aansluiting op particulier terrein. De gemeenteraden nemen in mei/juni een besluit over dit plan en bijbehorende investeringen. Voor de gemeente Bronckhorst betekent dit een investering van € 6,1 miljoen.

Voorwaarde

Voor dit plan geldt één belangrijke voorwaarde en dat is de deelname van ten minste één internetprovider. Inwoners moeten erop kunnen rekenen dat de aanleg van deze buizen-infrastructuur hen daadwerkelijk een glasvezel-abonnement oplevert. Na goedkeuring van de gemeenteraden kunnen zij de interesse bij providers peilen.

Vervolg

Als tenminste één provider deelneemt, dan is aanleg gegarandeerd. Voordat de schop in de grond gaat, moet er nog wel het één en ander voorbereid worden. Denk aan technische tekeningen en berekeningen maken, de aanbestedingsprocedure voor graafwerkzaamheden e.d. De vraagbundeling is voor aanleg van de buis niet relevant en slaan wij over. Het werven van aansluitingen is de verantwoordelijkheid van de provider. Na de besluitvorming in de raden en toezegging van één provider kan de gemeente aan de slag met een planning.

Algemene Ledenvergadering Baaks Belang 23 mei 2017

Op dinsdag 23 mei houdt Baaks Belang haar jaarlijkse algemene ledenvergadering in Zaal Herkens. Zie hieronder de agenda voor deze avond. We starten om 20.00 uur. Het bestuur van Baaks Belang heeft ruimte voor nieuwe inbreng. Kandidaten kunnen zich vόόr 20 mei opgeven via info@baaksbelang.nl.

 

 

  1. Opening
  2. Bestuur
  3. Algemeen jaarverslag
  4. Financieel jaarverslag
  5. Bestemming schoolplein
  6. Rondvraag

Pauze

Presentatie José la Croix ‘Mijn buurman is een vluchteling!’

 

 

Informatieavond dorpshuis

Op maandagavond 20 maart vindt voor alle inwoners van Baak en andere geïnteresseerden een informatieavond plaats over de ontwikkelingen rondom het dorpshuis in Baak. Het plan is om deze in de St. Martinuskerk te vestigen onder de naam het Martinushuus. Op deze avond wordt onder meer het toekomstig bestuur van het Martinushuus gepresenteerd en de stand van zaken rondom de verbouwplannen in de kerk. De informatieavond begint om 20.00 uur in Café-Zaal Herfkens te Baak.

Informatieavond Gezamenlijk Zonnedak

Energiecoöperatie BoeN is vergevorderd met het voorbereiden van een collectief zonnedak op het dak van de veestal van boerderij Holthuizen, naast kinderdagverblijf ’t Holthuisje aan de Toldijkseweg. Dit dak is geschikt voor 700 zonnepanelen.

Bewoners van Bronkhorst, Steenderen, Baak, Toldijk, Rha en Olburgen kunnen die zonnepanelen straks financieren, en zo zorgen voor de productie van groene stroom voor meer dan vijftig huishoudens. Op maandag 13 maart a.s. om 20.00 uur in Kindcentrum De Pannevogel in Steenderen geeft BoeN voorlichting over dit project en kunnen geïnteresseerden inschrijven om mee te doen.

Meer weten? Kijk op www.boen.nu

Mijn buren zijn vluchtelingen

In Baak wonen diverse vluchtelingen, maar dat is dit niet altijd bekend bij de inwoners. Mannen, vrouwen en kinderen, gevlucht voor oorlog en geweld. Na veel traumatische ervaringen, waar ze niet over kunnen of willen praten is er wel behoefte aan menselijk contact. Zelf ben ik taalmaatje/taalcoach van een Syrische vluchteling. Ik merk dat hij moeite heeft met Nederlands spreken en contact maken met de omwonenden.

De vluchtelingen krijgen de kans om Nederlands te leren, maar het oefenen, het in de praktijk brengen, blijkt heel moeilijk. Het grootste aandeel van communiceren gaat non-verbaal, dus zonder woorden te gebruiken. Mijn Syrisch meneer zit vaak binnen, eenzaam en wordt dan somber.

Mijn vraag is, heb je zo iemand bij je in de buurt wonen, zeg hem of haar eens goedendag, nodig hem/haar uit voor een kopje koffie. Is er wat te doen in Baak, bijvoorbeeld een uitvoering, nodig hem/ haar dan uit. Omdat een gesprek voeren wel eens moeilijk is, doe ik soms een spelletje domino, dan heb je toch contact. Ook wil ik graag in contact komen met andere inwoners, die contact hebben met vluchtelingen. Via de gemeente ken ik er al een paar, maar wellicht kunnen we wat voor elkaar betekenen!

Reageren kan naar José la Croix, tel. 06-25514067, joselacroix@kpnmail.nl

 

 

 

Nieuwjaarsreceptie

Namens de Baakse verenigingen en stichtingen nodigen wij alle inwoners van harte uit om 2017 genoeglijk in te luiden tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Deze zal plaatsvinden op zaterdag 7 januari a.s. vanaf 16.00 tot 19.00 uur in Het Wapen van Baak aan de Wichmondseweg 30 in Baak. Baaks Belang biedt u samen met de verenigingen/stichtingen graag een hapje en een drankje aan. Komt u ook?