Marktonderzoek Breedband Achterhoek springplank voor Nederland

PPM Oost onderzoekt als bestuurder van Topfonds Gelderland of marktpartijen geïnteresseerd zijn om snel internet in buitengebieden in Gelderland aan te leggen.

De Achterhoek wordt hierbij gezien als voorbeeldgebied in een onderzoek hoe in heel Nederland breedband kan worden geïntroduceerd. De Achterhoekse gemeenten en de provincie Gelderland wachten met spanning de uitkomsten af. Bij een positief resultaat komt de aanleg van breedband in het buitengebied van de Achterhoek dichterbij. In april komen de resultaten naar buiten.

 

PPM Oost investeert via Topfonds Gelderland in commerciële bedrijven die zich opstellen als trekkers van de regionale economie. Topfonds Gelderland is een investeringsfonds van de provincie Gelderland en PPM Oost.

Het marktonderzoek van PPM Oost moet uitwijzen of commerciële telecombedrijven het zinvol vinden via een fonds aan hun kapitaal te komen. PPM kijkt naar verschillende structuren en combinaties. Ze is daarvoor nu gestart met oriënterende gesprekken met verschillende marktpartijen.

Het Nederlandse Investerings Agentschap wordt nauw betrokken bij het onderzoek. Het NIA zorgt dat Nederland optimaal gebruik kan maken van Europese gelden. Deze partijen zien in de zoektocht van Gelderland een casus voor het hele land.

 

Enthousiast

De Achterhoekse partijen zijn enthousiast over het onderzoek. “Na de problemen met de wetgeving rond staatssteun en marktwerking zijn we op zoek naar een samenwerking met de markt. PPM Oost is een goede partij hierin. Het is goed dat we weer een stap verder komen. Helemaal mooi is het als de Achterhoek in dit probleem de oplossing geeft voor het hele land.” zegt gedeputeerde Jan Jacob van Dijk.

Investment Manager Patrick Lems van PPM Oost is voorzichtig optimistisch. “Binnen de Provincie Gelderland zijn er zeker mogelijkheden. Als alle puzzelstukjes in elkaar vallen, kan Gelderland dienen als voorbeeld voor de BV Nederland. De markt is duidelijk in beweging, ook door alle inspanningen van de Achterhoek. Maar…we voeren oriënterende gesprekken, dus het kan nog alle kanten op.”

PPM Oost komt in april met de resultaten van het marktonderzoek. Dan wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn en worden de gevolgen voor de Achterhoek duidelijk.

 

Bereikbaarheid Achterhoek

De lokale en provinciale overheden zijn sinds eind 2014 bezig de digitale bereikbaarheid van het buitengebied in de Achterhoek te verbeteren. Pogingen om tot rechtstreekse financiering of aanleg over te gaan, strandden op de wetgeving rond marktwerking en staatssteun. Door alle activiteiten en de lage leningsrente is de markt inmiddels wel in beweging gekomen. De bereikbaarheid is belangrijk voor de bewoners en voor de economische ontwikkeling van het gebied. Zo wil de Achterhoek meer inzetten op ‘smart industry’. Snel internet is daarvoor van belang.