Informatieavond dorpshuis

Op maandagavond 20 maart vindt voor alle inwoners van Baak en andere geïnteresseerden een informatieavond plaats over de ontwikkelingen rondom het dorpshuis in Baak. Het plan is om deze in de St. Martinuskerk te vestigen onder de naam het Martinushuus. Op deze avond wordt onder meer het toekomstig bestuur van het Martinushuus gepresenteerd en de stand van zaken rondom de verbouwplannen in de kerk. De informatieavond begint om 20.00 uur in Café-Zaal Herfkens te Baak.