Grootschalige online peiling over duurzame energie in de Achterhoek!

Geef uw mening over een duurzame Achterhoek en swipe mee!

Van 1 t/m 21 maart 2021 vindt een grootschalige online peiling plaats over duurzame energie in de Achterhoek. In slechts 3 minuten kunt u ‘swipend’ aangeven wat u vindt van verschillende mogelijkheden voor windmolens en zonneparken. Laat nu uw stem horen in het belang van de toekomst van de Achterhoek. Ga naar https://achterhoek.swipocratie.nl en swipe mee!

Waarom een online peiling?
In de Achterhoek maken de acht gemeenten, de provincie, het waterschap en de netbeheerder een plan (Regionale Energiestrategie/RES) voor het opwekken van duurzame energie met zon en wind. Ook inwoners worden betrokken. U kunt deelnemen aan online sessies en/of al ‘swipend’ uw mening geven via de online tool Swipocratie. De resultaten worden meegenomen in de RES 1.0.

Wat vindt u? Swipe mee!
Voor de één kan de overstap naar duurzame energie niet snel genoeg gaan. De ander wacht liever op nieuwe technieken of vindt het helemaal niet urgent. Welke keuzes zou u maken? Geef slechts in 3 minuten ‘swipend’ uw mening over de verschillende mogelijkheden voor windmolens en zonneparken. Ga naar https://achterhoek.swipocratie.nl/ en doe mee! Dat kan t/m zondag 21 maart a.s. Vraag ook uw familie, vrienden en buren om hun mening te geven.

Waarom hebben we duurzame energie nodig? (optionele tekst)
Om klimaatverandering tegen te gaan is het belangrijk dat we minder energie gaan gebruiken en energie duurzaam opwekken. Deze verandering wordt ook wel de energietransitie genoemd: we schakelen voor het maken van elektriciteit en warmte over van fossiele brandstoffen (kolen, gas, etc.) naar duurzame energie dat geproduceerd wordt met wind en zon. Er zijn hierover wereldwijd afspraken gemaakt in een Klimaatakkoord, waar ook Nederland aan meedoet. Ook in de Achterhoek zal steeds meer duurzame energie worden opgewekt. Hiervoor maken de acht Achterhoekse gemeenten, provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel en netbeheerder Liander een plan, een Regionale Energiestrategie (RES). Een soort kijkje in een toekomst waarin ook u steeds meer duurzame energie en warmte gebruikt, die in uw (buur)gemeente op een duurzame manier wordt gemaakt. Meer informatie over de RES Achterhoek >>