Enquête “DORPSHUIS” Baak

Via de linken in het onderstaande bericht komt u rechtstreeks bij de digitale formulieren voor het invullen van de enquête.

Zoals u wellicht weet zijn we bezig met de plannen voor het realiseren van een  dorpshuis in Baak, althans met het onderzoeken van de vraag of in Baak (voldoende) behoefte bestaat aan een dorpshuisfunctie en zo ja welke locatie(s) zich daar het beste voor leent/lenen.
Er zijn diverse mogelijkheden voor de locatie van het dorpshuis; dit kan in één gebouw, maar ook in verschillende gebouwen die nauw met elkaar samenwerken. Hierbij valt te denken aan de centraal gelegen locaties in Baak, zoals de St. Martinusschool, Concordia, achterste deel van de kerk en de horecagelegenheden De Bierkaai en Herfkens. Mogelijk zijn er ook nog andere locaties die hier niet genoemd zijn.
De gebouwen hebben verschillende gebruikers en er worden diverse activiteiten georganiseerd. We zijn benieuwd naar de activiteiten die u belangrijk vindt of welke u graag zou zien ontwikkelen. Allereerst willen we graag weten hoe de inwoners van Baak denken over dorpsactiviteiten en mogelijkheden voor samenwerking tussen verenigingen en het multifunctioneel gebruik van gebouwen. Daarom krijgt iedereen in Baak een enquête voorgelegd met het verzoek deze zo volledig mogelijk in te vullen. Dit kan betekenen dat u meerdere enquêtes per huishouden inlevert.

Via de enquête proberen wij de actuele behoefte in beeld te brengen en antwoord te krijgen op de vraag of er in Baak voldoende draagvlak is voor een dorpshuis met meerdere functies.  Voor alle duidelijkheid: in deze onderzoeksfase verplicht u zich absoluut niet tot deelname aan activiteiten in het dorpshuis. Met het zo volledig mogelijk invullen van deze vragenlijst helpt u wel de werkgroep Dorpshuis in Baak om een plan op te stellen waar u achter kunt staan!  Wij hopen dat u bereid bent uw medewerking aan deze enquête te verlenen.

Vragen aan kinderen, jongeren en volwassenen In de enquête zijn aparte vragen opgenomen voor kinderen, jongeren en volwassenen. Wilt u alle betrokken gezinsleden het voor hen bedoelde onderdeel laten invullen? U kunt de vragenlijst kopiëren, maar de vragenlijst staat ook op internet. Digitaal invullen heeft de voorkeur, omdat de gegevens dan automatisch verwerkt worden.

Online invullen

Op papier invullen

Uiteraard mag u de vragen op papier invullen. Het ingevulde formulier wordt opgehaald door vrijwilligers van diverse verenigingen en van Baaks Belang. Download printbare versie Enquête (PDF)

Uiterlijke datum

Graag uiterlijk 10 december de vragenlijst invullen. Liefst  via het digitale formulier invullen. Binnen een week wordt de schriftelijk ingevulde vragenlijst opgehaald door een vrijwilliger.

Wanneer u de enquête online invult, wordt uw adres uit de route gehaald, dat scheelt de vrijwilligers tijd en werk! Onder andere om die reden vragen we in de enquête naar uw persoonlijke gegevens.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

Namens de werkgroep Dorpshuis in Baak,

De besturen van Concordia, de Locatieraad van de kerk, Baaks Belang en enkele inwoners op persoonlijke titel hebben meegewerkt aan de opzet en uitvoering van deze enquête.

Voor nadere informatie of vragen kunt u contact opnemen met:
Tanja Bela   0623992448 – Voorzitter Baaks Belang / lid werkgroep
Ruud Campman  0619431018 – Lid Werkgroep
Harry Franck   0618721290 – Lid Werkgroep
Marcel la Croix  0611120125 – Lid Werkgroep