Doelstelling Baaks Belang

Conform onze statuten heeft onze vereniging als doel:

Het behartigen van de belangen van de inwoners van Baak en haar directe omgeving ten einde de leefbaarheid te verhogen en de onderlinge band te versterken. Onze vereniging tracht dit doel te bereiken door:

  1. Het organiseren van bijeenkomsten waarin de belangen van de inwoners worden besproken;
  2. Het organiseren van bijeenkomsten met een feestelijk karakter;
  3. Het in en buiten rechte voeren van acties;
  4. Andere wettige middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.