De nieuwe WMO

 

Sociaal team van start in Bronckhorst

De gemeente Bronckhorst start op 18 september a.s. met een sociaal team in Hengelo (Gld). Dit is de eerste van de vijf sociale teams waarmee de gemeente Bronckhorst gaat werken. Deze teams zijn straks hét aanspreekpunt voor inwoners met vragen over welzijn, (jeugd)zorg, werk en inkomen.

Per 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van een aantal nieuwe taken: begeleiding van zorgbehoevende mensen (AWBZ), jeugdzorg, (passend) onderwijs, re-integratie en participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

In aanloop hiernaar toe start de gemeente met vijf sociale teams. Met deze aanpak wil de gemeente voorkomen dat inwoners met vragen op het gebied van ondersteuning langs verschillende instanties en loketten moeten.

In het sociaal team werken diverse professionals samen, zoals welzijnsadviseurs, medewerkers van MEE, maatschappelijk werk, Bureau Jeugdzorg en participatieconsulenten van de gemeente. Het uitgangspunt is en blijft dat inwoners zoveel mogelijk zelf, al dan niet met hulp van hun eigen sociale omgeving, op zoek gaan naar oplossingen voor hun vragen en problemen. Een sociaal team helpt hen daarbij en stimuleert initiatieven om elkaar te helpen of de omgeving te verbeteren. Heeft een inwoner professionele hulp of hulpmiddelen nodig, dan kan de inwoner hierop rekenen. Er is dan ook nauwe samenwerking met professionals van organisaties, zoals wijkverpleegkundigen, medewerkers van Jeugdgezondheidszorg en huisartsen.

Bereikbaarheid
Sociaal team Hengelo (Gld) werkt vanuit Sarinkkamp 1. De openingstijden zijn:

maandag:       08.30 – 12.30 uur

dinsdag:          17.00 – 20.00 uur

woensdag:      13.00 – 17.00 uur

donderdag:     13.00 – 17.00 uur

vrijdag:            08.30 – 12.30 uur

 

Telefoonnummer: (0575) 75 02 50 (gemeente)

E-mail: info@bronckhorst.nl

 

Inwoners zijn van harte welkom om een kijkje te komen nemen en kennis te maken met de medewerkers van sociaal team Hengelo. Vanaf 18 september staat de koffie klaar!

 

Ook teams in Hummelo, Vorden, Steenderen en Zelhem

De komende drie maanden starten ook sociale teams in Hummelo, Vorden, Steenderen en Zelhem.
Hengelo (Gld), 11 september 2014

Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met Ingrid Kuipers,

cluster Communicatie, tel. (0575) 75 04 72.