Contributie Baaks Belang

Het bestuur van Baaks Belang vraagt aan haar leden om de contributie voor het jaar 2015 te voldoen.

Ook dit jaar hebben wij de bijdrage kunnen beperken tot slechts € 2,50 per huishouden per jaar. Echter is een vrijwillige hogere bijdrage uiterst welkom om allerlei kleinschalige activiteiten te kunnen blijven ontplooien.

U kunt uw contributie voldoen via ons bankrekeningnummer NL25 RBRB 0845 0319 61