Buurtpreventie via Whatsapp

Onlangs heeft een informatieavond plaatsgevonden in Zaal Herfkens over het opzetten van een Buurtpreventie-groep via Whatsapp. Hieronder kunt u de presentatie van de wijkagent nalezen en vindt u de gegevens van de contactpersonen voor meer informatie.

Buurtpreventie Baak 2018 2