Bestuur

Tanja Bela
voorzitter

Marcel Ratering
penningmeester

Wilma Vorselman
secretaris

 

Beheer evenementenportalen: Fons Janssen 06-10942642  fons-dianne@hetnet.nl Langendijk 1a Baak.

 

IBAN nummer Baaks Belang: NL25RBRB0845031961