Baaks Belang opent drie wandelroutes

Baaks Belang heeft gedurende het afgelopen jaar drie wandelroutes van verschillende lengtes aangelegd rond Baak. De wandelroutes zijn bewegwijzerd met routepaaltjes in drie verschillende kleuren. Deze zijn geplaatst in december vorig jaar. De officiƫle opening van de routes zal plaatsvinden op zondag 7 april om 14.30 uur bij Concordia in Baak.

In samenwerking met enkele inwoners van Baak heeft Baaks Belang drie wandelroutes aangelegd. De wandelroutes zijn van verschillende lengte en lopen door zeer afwisselende landerijen. Alle grondeigenaren hebben erg positief meegewerkt om hun gronden beschikbaar te stellen voor de wandelaars. De kosten van aanleg van de routes zijn mede betaald door de gemeente Bronckhorst.

De drie wandelroutes gaan over het grondgebied van meerdere eigenaren. Het grootste deel van de routes gaat over de gronden van de familie Helmich. Om dit in de herinnering te houden heeft Baaks Belang af kunnen spreken om de routes te vernoemen naar deze grondeigenaar. De routes heten daarom de Helmichroutes. De heer Frans Helmich zal de officiƫle openingshandeling verrichten op zondag 7 april bij Concordia in het centrum van Baak. Hierbij wordt een paneel met kaart en wandelroutes onthuld. De aanwezigen kunnen een A4 kaart ontvangen waarop de routes staan aangegeven.

Nu de aanleg klaar is komt de fase van beheer en onderhoud. Zo zullen alle routepaaltjes 1 of 2 keer per jaar moeten worden gecontroleerd. Als er enkele zijn verdwenen of beschadigd dan moeten die worden vervangen. Ook zal er een enkele keer moeten worden gemaaid of takken zullen moeten worden weggesnoeid die boven het pad hangen. Wij denken ook dat het misschien gewenst is om een keer rommel langs de routes op te ruimen. Het benodigde gereedschap voor al deze werkzaamheden zal ook aanwezig moeten zijn om al deze werkzaamheden te doen.

Zo is er heel veel te regelen om de wandelroutes in stand te houden. En dat willen we, omdat we er erg trots op zijn. We zoeken nu enkele mensen uit Baak die zich hiervoor willen inzetten. We denken aan het oprichten van een permanente werkgroep van enkele inwoners die zich verantwoordelijk voelt voor dit beheer en die deze werkzaamheden met elkaar willen verrichten.

Het startpunt van de wandelroute is Concordia ( bij de kerk )