ALV 28 juni

Op dinsdag 28 juni houdt Baaks Belang weer haar algemene ledenvergadering. De agenda bestaat uit de volgende punten:

 1. Opening
 2. Binnengekomen stukken
 3. BestuurTanja Bela wordt voorgedragen als voorzitter. Fons Janssen en Marcel Ratering zijn aftredend. Fons Janssen is niet herkiesbaar, Marcel Ratering is tijdelijk nog beschikbaar. Nieuwe kandidaten voor het bestuur kunnen zich voor 24 juni a.s. opgeven via info@baaksbelang.nl
 4. Algemeen jaarverslag
 5. Financieel jaarverslag:
  • Baaks Belang
  • Wit Gele kruis
  • Bevindingen Kascommissie
  • Benoeming nieuwe Kascommissie
 6. RondvraagPauze
 7. Presentatie BOEN, energiecoöperatie Bronckhorst

De vergadering vindt plaats in Zaal Herfkens vanaf 20.00 uur. Wij hopen op uw komst, want Baaks Belang is ook uw belang!