Algemene Ledenvergadering Baaks Belang

Algemene Ledenvergadering Baaks Belang op 19 mei.

 

Op 19 mei 2015 houdt de dorpsbelangenorganisatie Baaks Belang weer haar algemene ledenvergadering in de zaal bij Jos Herfkens. Aanvang is om 20.00 uur. De agenda luidt als volgt:

 

1             Opening

2             Binnengekomen stukken

3             Bestuur

  • Marcel la Croix en Ruud Campman zijn aftredend en stellen zich niet herkiesbaar.Overige kandidaten voor het bestuur kunnen zich voor 19 mei opgeven via het mailadres van Baaks Belang (info@baaksbelang.nl)
  • Als nieuw bestuurslid wordt Wilma Vorselman voorgesteld.

4             Algemeen jaarverslag

5             Financieel jaarverslag

  • Baaks Belang
  • Wit Gele kruis
  • Bevindingen Kascommissie
  • Benoeming nieuwe Kascommissie
  • Contributie

6             Rondvraag

 

Pauze

 

7             Ontmoetingscentrum, met o.a.

  • Recente ontwikkelingen school en kerk
  • Visie op toekomstig ontmoetingscentrum
  • Aanstelling werkgroep