Algemene Ledenvergadering Baaks Belang 23 mei 2017

Op dinsdag 23 mei houdt Baaks Belang haar jaarlijkse algemene ledenvergadering in Zaal Herkens. Zie hieronder de agenda voor deze avond. We starten om 20.00 uur. Het bestuur van Baaks Belang heeft ruimte voor nieuwe inbreng. Kandidaten kunnen zich vόόr 20 mei opgeven via info@baaksbelang.nl.

 

 

  1. Opening
  2. Bestuur
  3. Algemeen jaarverslag
  4. Financieel jaarverslag
  5. Bestemming schoolplein
  6. Rondvraag

Pauze

Presentatie José la Croix ‘Mijn buurman is een vluchteling!’