Algemene ledenvergadering Baaks Belang en dorpsbijeenkomst 1 juni 2018

Op 1 juni 2018 houden we de algemene ledenvergadering van Baaks Belang in het Martinushuus. We starten met het gedeelte van Baaks Belang om 20.00 uur. Om 20.45 is het pauze en daarna houden we een dorpsbijeenkomst. Het nieuwe bestuur van het Martinushuus zal de bewoners op de hoogte brengen van de stand van zaken van het Martinushuus. We sluiten af met muziek en een drankje. Iedereen is welkom op deze avond!

Agenda

1.Algemeen jaarverslag 2017
2.Financieel jaarverslag 2017
3.Idee van Marcel la Croix en Paul Niks: Baakse ereburgers kiezen.
4.Toekomst Baaks Belang
5.Rondvraag
Pauze
6.Dorpsbijeenkomst Martinushuus
7.Muzikale afsluiting