AED project Bronckhorst.

 

 

Beste belanghebbenden,

Hiermee willen wij u op de hoogte stellen van het besluit dat de gemeenteraad van Bronckhorst op 9 juli jl. genomen heeft over het vervolg van het AED project Bronckhorst.

De raad heeft het advies van het college van burgemeester en wethouders overgenomen om de verantwoordelijkheid voor bezit en onderhoud van AED’s en buitenkasten en de scholing van vrijwilligers gefaseerd over te dragen aan (vrijwilligers)organisaties. Er is een bedrag van ruim €52.000 beschikbaar gesteld voor de vervanging van AED’s. Met deze middelen kan gewaarborgd worden dat alleen goed werkende AED’s worden overgedragen.

De gemeente blijft verantwoordelijk voor de basiskosten van het netwerk, te weten de registratie- en alarmeringskosten van vrijwilligers en de kosten voor het verlenen van nazorg aan vrijwilligers.

 

De raad heeft opdracht gegeven om een plan van aanpak te schrijven hoe de voorgestelde wijzigingen in het project doorgevoerd worden. Wij willen hiervoor verschillende partijen betrekken en een werkgroep vormen.

 

Voor het uitdenken en opstellen van een plan van aanpak zoeken wij vertegenwoordigers van belangengroepen die geinteresseerd zijn in het meedenken in de werkgroep.

Wij willen hier een aftrap voor houden op dinsdag 8 september om 19.30 uur, locatie gemeentehuis Bronckhorst.

Bent u hierin geinteresseerd, dan vragen wij u om u aan te melden bij Elly Werkman via e.werkman@bronckhorst.nl.

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Anneke Wisselink(a.wisselink@bronckhorst.nl) of Nienke Droppers (n.droppers@bronckhorst.nl ) of via telefoonnummer 0575 750250.

Met vriendelijke groet,

Anneke Wisselink en Nienke Droppers

aed