Het laatste nieuws

Pleinmarkt

De pleinmarkt wordt dit jaar op zondag 7 mei georganiseerd aan de Pastoriestraat  in Baak, van 10.00 tot 15.00 uur. Wie zijn of haar servieskast wil aanvullen, wie leesvoer voor de vakantie zoekt, wie speelgoed voor de verjaardag van de (klein)kinderen wil kopen, wie net dat ene bloempotje nodig heeft, wie een paar lege plekken in de tuin heeft, wie alle legpuzzels al een keer gelegd heeft,  wie een leuke ketting zoekt voor een feestje, wie een Tupperwaredoosje nodig heeft, wie gek is op kl lees meer

Nieuwe ontwikkelingen aanleg breedband

De gemeente Bronckhorst wil samen met Doetinchem, Lochem, Montferland, Oude-IJsselstreek, Doesburg en Zutphen een eigen ‘breedband-connectiviteit’ aanleggen. Het gaat om aanleg van een leeg buizenstelsel in het openbare gebied tot aan de erfgrens van een perceel. Met de breedband-buis willen de gemeenten het grote struikelblok voor providers, namelijk de forse investering in graafwerkzaamheden, wegnemen (een aansluiting in het buitengebied kost driemaal zoveel als een aansluiting in de b lees meer

Algemene Ledenvergadering Baaks Belang 23 mei 2017

Op dinsdag 23 mei houdt Baaks Belang haar jaarlijkse algemene ledenvergadering in Zaal Herkens. Zie hieronder de agenda voor deze avond. We starten om 20.00 uur. Het bestuur van Baaks Belang heeft ruimte voor nieuwe inbreng. Kandidaten kunnen zich vόόr 20 mei opgeven via info@baaksbelang.nl.    

  1. Opening
  2. Bestuur
  3. Algemeen jaarverslag
  4. Financieel jaarverslag
  5. Bestemming schoolplein
  6. Rondvraag
  7. lees meer

Informatieavond dorpshuis

Op maandagavond 20 maart vindt voor alle inwoners van Baak en andere geïnteresseerden een informatieavond plaats over de ontwikkelingen rondom het dorpshuis in Baak. Het plan is om deze in de St. Martinuskerk te vestigen onder de naam het Martinushuus. Op deze avond wordt onder meer het toekomstig bestuur van het Martinushuus gepresenteerd en de stand van zaken rondom de verbouwplannen in de kerk. De informatieavond begint om 20.00 uur in Café-Zaal Herfkens te Baak. lees meer

De agenda

Hieronder de agenda

Bekijk de hele agenda.